Rada Przedsiębiorców działająca przy Burmistrzu Świdnika to grupa wspierająca lokalny patriotyzm zakupowy. Zajmuje się problemami, sugestiami i ważnymi tematami dotyczącymi firm na terenie Świdnika. To realny głos w debacie o kształcie miasta reprezentujący przedsiębiorców.

Protokół ze spotkania Rady Przedsiębiorczości 2015-09-09

Burmistrz Świdnika, Waldemar Jakson mówiąc o Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik przypomniał, że gmina może dostać pieniądze wyłącznie na zadania, które są wymienione w omawianym dokumencie, a praktyka jest taka, że potrzeby są 30-krotnie większe od możliwości. Ponadto wiele zadań zlecane jest przez Państwo samorządom, które nie mają wpływu na ich wykonanie….

Czytaj więcej