Protokół ze spotkania Rady Przedsiębiorczości 2015-09-09

Opublikowane dnia 05.10.2015 w Protokoły ze spotkań | 0 komentarzy

Burmistrz Świdnika, Waldemar Jakson mówiąc o Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Świdnik przypomniał, że gmina może dostać pieniądze wyłącznie na zadania, które są wymienione w omawianym dokumencie, a praktyka jest taka, że potrzeby są 30-krotnie większe od możliwości. Ponadto wiele zadań zlecane jest przez Państwo samorządom, które nie mają wpływu na ich wykonanie.

Zadano pytanie ze strony Przedsiębiorców: W jaki sposób Przedsiębiorcy mogą wpływać na strategiczne decyzje Urzędu Miasta?

Zapytania ze strony Przedsiębiorców mogą być przekazywane w formie pisemnej przed spotkaniem, a władze UM odniosą się do nich i przedstawią odpowiedź na spotkaniu.

Zadano również pytanie o plany związane z budynku po tym, jak urząd miasta zmieni swoją lokalizację: Czy, jeśli prokuratura go przejmie, to budynek pozostanie bez zmian?

Technologia typu blaszak „berlinek”. Współwłaścicielem budynku jest podmiot zewnętrzny, co stanowi przeszkodę w sprzedaży działki, np. na cele komercyjne.

Pytano także o wydzielenie działki pod budowę parkingu. Jest już niestety za późno na tego typu uzgodnienia.

W przeniesieniu UM, jeden z członków Rady Przedsiębiorczości, widzi możliwość tzw. „ugrania profitów”, tak aby lokalni przedsiębiorcy brali czynny udział w wykonywaniu prac – tak zorganizowany przetarg aby lokalne firmy mogły zarobić na tej inwestycji.

Pan burmistrz proponuję zorganizować spotkanie nt: Preferencje dla miejscowego biznesu od strony ustawy o zamówieniach publicznych, ten temat będzie włączony do agendy spotkania 14 października 2015).

Przedsiębiorca Piotr zgłosił propozycję integracji przedsiębiorców w celu współpracy w zakresie realizacji różnych inwestycji.

Członkowie rady zastanowią się i na następnym spotkaniu zaproponują rozwiązania.

Jeden z przedsiębiorców pytał również o planowane inwestycje na terenach Avii – duży kubaturowy obiekt. Będzie to uwzględnione w agendzie spotkania 14 października 2015.

Prawnik z UM omówił tzw. „ustawę krajobrazową”, która wchodzi 11 września i wprowadza zasady porządkowania w zakresie umieszczania reklam w przestrzeni miasta. Ustawa nie daje gminie uprawnień do ingerencji w treść oraz formę reklam i szyldów. Nie ma obligacji do wprowadzenia ustawy w danej gminie.

W Świdniku zostanie przygotowana uchwała poprzedzona szeroko zakrojonymi konsultacjami projektu, przede wszystkim z przedstawicielami przedsiębiorców. Istnieje tu duża dowolność, aby określać ramy w regulaminie. Zatem wejdzie tzw. opłata reklamowa:

  1. stała zryczałtowana, max 2.5zł/dzień;
  2. zmienna 0,2zł/m2 pola powierzchni reklamowej.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *