Protokół ze spotkania Rady Przedsiębiorczości 2015-10-14

Opublikowane dnia 16.11.2015 w Protokoły ze spotkań | 0 komentarzy

Protokół ze spotkania Rady Przedsiębiorczości 2015-10-14

Protokół ze spotkania Rady Przedsiębiorczości, 14 października 2015:

Ad 1. Zapoznanie się z protokołem z poprzedniej Rady Przedsiębiorczości
Ad 2. Przedstawienie się członków Rady oraz zaproszonych gości (około pół min./osoba)
Ad.3 Plany inwestycyjne miasta na rok 2016

Andrzej Radek:  Wydatki inwestycyjne zaspokajają potrzeby mieszkańców i miasta w różnych sferach.
Trzeba pamiętać, że miasto Świdnik dysponuje rocznie kwotą od kilkunastu do dwudziestu kilku mln zł na inwestycje. Mamy więc skromne możliwości finansowe. Urząd Marszałkowski ma opóźnienia w finansowaniu. Nieznane są warunki dofinansowania.
Mamy sytuację niestabilną przez brak wiedzy czy środki zewnętrzne będą przydzielane, kiedy oraz na jakich zasadach. Mamy też niestabilną sytuację prawną – m.in. Ustawa o śmieciach – Gmina została właścicielem
śmieci. Konieczność spalania części frakcji spalanej. W Polsce brakuje spalarni. Część odpadów spala się w cementowniach. Zwiększona kwota za tonę spalanych śmieci może wprowadzić niestabilność w budżecie miasta.
Z miastem Lublin będziemy budować Regionalną instalację spalania odpadów co skutkuje inwestycją w roku 2016 aby stać się udziałowcem jako Gmina.

Świdnik nie jest w pełni wyposażony w infrastrukturę komunalną, wodociągi, kanalizacja, drogi. Np. miasto Śrem w Wielkopolsce ma np. prawie w 100% kanalizację i wodociąg.

Oto konkretne planowane inwestycje:

– Na podstawie PZP powinniśmy wybudować 25 km dróg, co zajmie nam kilka albo więcej lat.
– Istnieje potrzeba rozbudowy kolektora burzowego. Wartość inwestycji jest bardzo duża, a nie ma tu możliwości finansowania środkami zewnętrznymi.
– Strefa Aktywności Gospodarczej na zachód od ul. Lotniczej – między ul. Nadrzeczną a ul. Brzegową.
– obiekty sportowe wymagające rewitalizacji (klub sportowy Avia – stare obiekty przyfabryczne). Zostały one wykupione od PZL Świdnik kilka lat temu. Obiekty były zdewastowane.
– wybudowanie Centrum – Dworzec Intermodalny – obszar stacji kolejowej w Świdniku i obszar wokół dworca.
– parkingi
– obszary zielone pomiędzy Brzeziny I i Brzeziny II.
– park od strony zakładu.
– Racławicka – Krępiecka (stare wysypisko śmieci) – teren rekreacyjny. Mamy pewność otrzymania środków.

Strategiczne plany:
– ul. Kusocińskiego – przedłużenie do węzła z Drogą Krajową. Wyprowadza ruch w stronę wschodnią. Widoczny jest wzrost ruchu na lotnisku przez Ukraińców. Poziom dofinansowania 17 mln zł.
– ul. Solidarności. Od Kusocińskiego przez Wyszyńskiego do Jana Pawła II. Wschód – Zachód dla Miasta. Jest zaplanowana większa niż ul. Klonowa. Odciąży również ul. Racławicką.

Raz w roku tzw. „schetynówki”. Dofinansowanie do 3mln. Wartość może sięgnąć ok kilkanaście mln złotych. Podział na etapy. I Jana Pawła II – Wyszyńskiego. II Wyszyńskiego – Kusocińskiego.

Jerzy Irsak: Przy wjeździe do Świdnika mogą powstać duże obiekty handlowe – ul. Solidarności będzie bardziej rozwojowa.

Ad. 4 Plan zagospodarowania przestrzennego dużego placu przed kościołem i kaplicą św. Kingi, patrząc od strony miasta (dawna górka na której stały garaże „blaszaki”)

Andrzej Radek: Ziemia była z prac przy Al. Lotników Polskich. Ziemia została wywieziona na Lotnisko za darmo. I przy okazji nowa ulica Klonowa nie została zniszczona. W 2015 roku zostało zmienione studium
zagospodarowania przestrzeni pod budownictw wielomieszkaniowe z usługami. Istnieje plan sprzedaży developerom 3 hektarów. Trwają prace nad zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzeni.

Ad. 5 Omówienie możliwości budowy miejsc parkingowo – postojowych przy ul. Kosynierów 22 i Smorawińskiego (od strony piekarni PSS Społem).

Andrzej Radek: Jest możliwość wybudowania – z jednym warunkiem w pasie zieleni w którym jest sporo mediów – budowa będzie droga.

Ad. 6 Plany rozbudowy dróg dojazdowych do Al. Lotników Polskich jako głównego ciągu komunikacyjnego Świdnik – Lublin

Jerzy Irsak: W czasie szczytu jedna nitka al. Lotników Polskich tworzy korki. Powstają objazdy przez ul. Drewnianą. Czy wiadomo kiedy nastąpi rozbudowa Jana Pawła II?

Andrzej Radek: Al. Lotników Polskich to droga powiatowa. Miasto udzieliło wsparcia w kwocie 0.5mln zł. Istnieją plany w partnerstwie z powiatem. Czekamy tu na inicjatywę ze strony Powiatu. W przyszłym roku Powiat ma zrealizować drugą część Al. Lotników Polskich i wystąpić o pomoc do Gminy Miejskiej Świdnik – decyzja jest tutaj pozytywna. Do realizacji projektów potrzebne jest partnerstwo.  Miasto będzie w partnerstwie dla Powiatu przy budowie Al. Lotników Polskich a Powiat z Miastem przy budowie ul. Solidarności.

Ad. 7 Działania promocyjne Rady Przedsiębiorczości

Piotr Szlazak: Celem Rady jest m.in. wywieranie wpływu na to co dzieje się w mieście. Zatem we własnym społecznym zakresie przygotowałem stronęwww.radaprzedsiebiorcow.pl. Istnieje tam możliwość promocji własnej firmy. Warto aby przedsiębiorcy nawiązywali ze sobą współpracę. Ponadto na Facebooku funkcjonuje grupa zamknięta – Rada Przedsiębiorców Świdnik.  Wystarczy poprosić o włączenie do tej grupy. Proponuje tam formę dyskusji, np. przed spotkaniem.
Promowanie spotkań może polegać również na tym aby każdy z nas przekazywał info o Radzie dalej do swoich znajomych Przedsiębiorców. Proszę również o wpisywanie swoich danych na liście obecności w celu poszerzania i utrwalania wzajemnych kontaktów pomiędzy świdnickimi przedsiębiorcami. Na przyszłość sugeruję również przygotowanie spotkania integracyjnego.

Ad. 8 „Priorytetyzowanie” lokalnych przedsiębiorców w zamówieniach publicznych.

Andrzej Radek: Interpretacja przepisów jest jasna. Zamawiający przygotowuje przetarg gwarantujący równe traktowanie wykonawców. Nie można wykluczać przedsiębiorców z tytułu miejsca prowadzenia działalności.
Zamawiający ma coraz mniej do powiedzenia. Dochodzi do zakwestionowania postępowań do których przystąpiła zbyt mała ilość oferentów. Powód? Zmniejszenie konkurencyjności.
W małych przetargach, jak pokazuje praktyka, generalnie przystępują przedsiębiorcy lokalni, a do 30 tyś euro w trybie „pozaprzetargowym”. Podwykonawcy stają się aktualnie bardziej bezpieczni niż wcześniej, ze względu na możliwość zawarcia umowy z głównym wykonawcą, gdzie Miasto bezpośrednio płaci podwykonawcy (umowy cesji).

Józef Drozd: Jeśli formalnie nie ma możliwości priorytetyzowania, to z pewnością istnieje możliwość odpowiednio wcześniejszego informowania lokalnych Przedsiębiorców o przygotowywaniu przetargu (pomysł konsorcjum świdnickiego), co dawałoby możliwość odpowiedniego przygotowania ze strony Przedsiębiorców. Weźmy przykład śląskich firm, które mają taką możliwość i z niej korzystają.

Andrzej Radek: Kontekst prawny nie może być tutaj pomijany, gdyż de facto niektórzy realizują takie działania z pewnym ryzykiem. Mogę obiecać, że jeszcze raz spróbujemy, jako Gmina, rozeznać się i zorientować . Dodam, że w przypadku nowego budynku UM, jak najbardziej istniała możliwość utworzenia konsorcjum. Zachęcam przedsiębiorców do penetrowania wszelkich możliwych źródeł informacji. W kwestii przetargów; często duże firmy wykonują przyjęte zlecenia za pomocą lokalnych wykonawców. Wystarczy tu dopilnować określonych warunków (np. wspomniana wyżej umowa cesji, na podstawie której UM płaci bezpośrednio podwykonawcy).

Józef Drozd: Problem czasu potrzebnego na wykonanie kroku ze strony drobnych przedsiębiorców w celu stworzenia konsorcjum.

Jerzy Irsak: Warto aby przedsiębiorcy korzystali z Rady Przedsiębiorczości właśnie w tym zakresie, tj. aby korzystać z dostępnej tutaj wiedzy.

Piotr Szlązak: Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozmawiać i porozumiewać się w kierunku tworzenia wzajemnej współpracy przedsiębiorców.

Ad. 9 Świdnicki System Jakości Obsługi Klienta – pomysły wdrożenia

Piotr Szlązak: Istotne jest to, abyśmy WSPÓLNIE pracowali nad wysokimi standardami obsługi klientów. Pojawia się dysonans, kiedy świdniczanin idzie do różnych firm, i jest diametralnie różnie obsługiwany. Warto wprowadzić ten system aby podwyższyć standardy, wg których klient ma szersze prawa. Istnieją takie systemy, które warto wprowadzić do swoich firm, m.in: ocenianie obsługi po sprzedaży, systematyczne szkolenie pracowników, tworzenie norm i procedur. To jest pewna propozycja. Można stworzyć podwaliny i ściągnąć specjalistów z całej Polski.

Józef Drozd: Przeszkolenie załogi jest niesamowicie kosztownym procesem. Wszyscy mają problem z zatrudnieniem. Pracownicy, jak wiadomo, są trudni. My, przedsiębiorcy, uczymy ich, tak jak potrafimy, a później jesteśmy sami na siebie źli.

Jerzy Irsak: Warto wykorzystać właśnie to, że jesteśmy małą społecznością lokalną, ludzie tu się znają, łatwiej się jednoczyć i wymieniać poglądy. Obecnie przedsiębiorcy, tuż za politykami, są drugą nielubianą grupą społeczną. Dobrym punktem byłaby integracja.
Kwestia Szkoleń; należy powiększyć grono Rady w oparciu o swoje środowiska.  Bez problemu możemy pozyskać środki, nawet z miasta, ale jest pytanie czy to jest odpowiedni czas na takie działania. Nasza Rada w której dominuje bezpośredni kontakt, powinna nam pomóc w tym aby pozyskiwać ważne dla nas informacje.

Józef Drozd:  Wzajemna lojalność odnośnie zdrowej konkurencji, wspomagania się itp. Klient dzieli się jakby na 2 płaszczyzny: 1) twarz; 2) kieszeń.  Szkolenia to bardzo ważna sprawa – niedoszkolony pracownik działa na szkodę firmy. Wstępne szkolenia prowadzimy we własnym zakresie. Pytanie, czy my wykorzystamy te zaawansowane szkolenia, bo aby wziąć udział w takich szkoleniach to trzeba mieć już jakieś podstawy. Myślę, że szkolenia o których tu mówimy to w zasadzie dwa etapy wprzód. Póki co, jak sądzę, niezbędna jest praca u podstaw, na poziomie wewnętrznym przedsiębiorców. Ja osobiście mogę skorzystać ze szkoleń w ramach doszkalania.

Piotr Szlązak: Dlatego mówiłem o Systemie Jakości Obsługi, m.in. odpowiednia rekrutacja, szkolenia, referencje pracodawców.

Podsumowanie

Jerzy Irsak: Reasumując, bądźmy dobrej myśli o losie rozwoju Rady Przedsiębiorczości. Mamy już dobrą komunikację. Proszę, aby każdy z nas działał w swoich środowiskach i promował naszą Radę. Powinniśmy tu się integrować i wspierać, m.in. poprzez wzajemne rekomendacje. Ponadto, misje gospodarcze, czy właśnie wspomniane szkolenia, nawet jako forma swoistej nagrody dla pracownika. Wysuwam też pomysł na swego rodzaju spotkanie podsumowujące dotychczasową działalność Rady, tak w okolicach Świąt Bożego Narodzenia.

Zostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *